Sample Image
- A wtedy pozostaniemy się ty i ja jedyni prawi pretendenci tych okrutnych kobiet.
- Wtedy one już z prawa do nas należeć będą ponieważ je krwią okupiemy,
Dawaj rękę sprzymierzeńcze!
Fortuna nam sprzyja !
A ty drżyi szaleńcze,
Niepewna lwa szyja!
Cymann wachał się jeszcze chwilę ale entuzyazm ten wkońcu i jego piersi zapalił i trzymając się pod ręce oba młodzieńce wyszli zająć się przygotowaniami do śmiertelnej walki
zrywalami.
ROZDZIAŁ VIII.
ŚPICZASTY
NARADA AUTORÓW. — PODRÓŻ NA POBOJOWISKO. — KWESTARZ OJCÓW REFORMATÓW. CHRZCINY W PĘKOSLAWIU. — TE DEUM LAUDAMUS.
_Wszystko musi dojrzeć, a po dojrzeniu dopiero_
_przesila się i spada ku śmierci.
Tak odbywają_
_się wielkie rewolucye w spółeczeństwie — tę_
_drogę odbywa piękny owoc śliwka węgierka — tą_
_drogą i głupstwo pielgrzymstwo odbywa.
_
(Groppius, w wiadomem miejscu)
Przyznać się wypada że pomysł do naszej powieści zlepianej wcale niejest oryginalnym, własnym. Wzięliśmy zdarzone wypadki żywcem z natury.
Znaczną część opowiadania znaleźliśmy w oberwanym z obu końców rękopiśmie niewiadomego autora.
— Póki starczyło nieoszacowanych pamiętników pchaliśmy biedę jak mogli, starając się książkę do objętości doskonałego tomu doprowadzić. Aż razem przewracam (ja Y. Z.
Sójkowski) kartę następny rękopismu, a tu nowy traktat o chodowaniu jędyk.
Rozumiałem że czwarty jaki kandydat do panny Ludwiki, zabierając się jako do literatki — to i autorską sławy torował sobie drogę poprzedników zwyczajem — i o chodowaniu jędyk
napisał traktat pełen erudycyi. — Ale na nieszczęście było to zupełnie co innego, rada dla młodych gospodyń z cała. napisana sumiennością.
Na mnie kolej wypadało lepić nieśmiertelną powieść — a nie było siły po temu. Wyobraź sobie czytelniku jaka mnie ogarnęła rozpacz.
Pójść na radę do Mac Tretfula — zimnego anglika i u niego szukać pomocy?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>