Sample Image
Inne klima, inne rośliny i drzewa, nieba samego i kwiatów barwy, obłoków kształty i formacyi pagorków — wyrodził; pojęcia inne o budownictwie.
— Piękne, bo natura piękniejsza u Chinów.
Naprzykład urwisko skały stojącej nad ziemią jak grzyb na małym korzeniu — pochylonej w jednę stronę, wyglądającej z gaju cyprysów i palm cóż mogła dzwigać stosowniej
jeżeli nie pagodę stuwierzową o tysiącach barw załamów i ozdób!
Jakiegoż materyału użyć na jej budowę, pod tem złotem niebem jeżeli nie porcelany i kryształów co światło słoneczne w tęczowe barwy połamią!...
— Ach panie Powalicki, pozwolisz mi to samej przeczytać w spokojnej chwili, znajduję tu piękności i poglądy wyższe, które potrzebują, zastanawiania się.
I wyciągnęła rękę po manuskrypt, który przeglądając spostrzegła dedykacją.
— Ach to godne celu jakiemu pan poświęciłeś pracy tyle....
— O pani ileż cię kocham , ty mię jedna pojęłaś, ty przeczuwasz i ścigasz myśl uganiającą się po kształtach chaotycznego świata myśli...
O Boże gdyby dwie dusze zlać w jedno jestestwo — dusze tak pojmujące się wzajem....
— Więc pan utrzymujesz że mię kochasz?
— Duszą duszę — sercem serce....
— I czegóż żądasz?
— Wzajemności twojej jednego tylko słowa twojego!
— Ach tyle ich już powiedziałam a ty chciałbyś panie Powalicki jakiegoś słowa inkluza, coby się bezustanku powtarzało — do czegóż doprowadzić chcesz kochanie twoje
wzajemnością nagrodzone?....
— Żartujesz pani — a ja cierpię! — czegóż bym żądać mógł więcej nad twoję wzajomność — wtedy serca związałaby śluby!
— Czemże mię pan chcesz o swojej miłości przekonać?
— Znaleź pnni sama środek!
— Dobrze, znalazłam. Słuchaj pan wytrzymasz jednę próbę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>