Sample Image
...
— Jakto? pan mię kochasz?
— Pani, nawet oznaczyć nie mogę potęgi mojego uczucia — ono nieogarnione!....
— Jakiż tego dowód?
— Oto jest pani, pracowałem dnie i nocy — weź i zobacz, albo ci sam przeczytani owoc pracy mojej, — który na cześć twoją...
To mówiąc podał rękopism.
— Co widzę?
— więc i pan literatem jesteś? — niewiedziałam jakie skarby zgromadziły się w moim domu!
— Pani, poświęcony mojej sztuce, po kilkoletniej pracy, nabieraniu wiadomomości — ukształciłem się; nieumiałem tylko oblec w formę moich marzeń — moich raczej idei....
trzeba było silnego uczucia, któreby natchnęło we mnie siłę wiążącą i pierwszy raz do pióra wziąłem się z zapałem, oto jest owoc...
— Bądźże pan łaskaw przeczytać cokolwiek.....
Architekt usiadł naprzeciw Ludwiki i z całą powagą
zaczął czytać.
Nadmienić wypada że on znał tylko jednę kobietą literatkę na świecie — była to pewna kawiarka w Warszawie.
Po niej sądząc o wszystkich tego rodzaju kobietach, wyobrażał sobie pannę Ludwikę dość ograniczoną z całą więc bezczelnością napisał swoją rozprawę szarlatanując
wyrażeniami technicznemi i t.p.
— "Naród Chiński jak wiadomo z pism pana Davis — ukształcił się w doskonałe polityczne ciało na lat 23,580 przed narodzeniem Chrystusa.
Konfucyusz bjł pierwszym, który budownictwo udoskonalać począł.
Urodzo-
ny w miesiącu Ki—ping — co znaczy nasz maj i czerwiec dnia 59 — odbierał wychowanie pod najsławniejszymi nauczycielami w uniwersytecie Mig-Mong.
Dusza poetyczna młodzieńca pierwszy raz zamarzyła o kształtach wiecznotrwałych budowli ludzkich - w mieście Mig-Mong.
Boteż Tasa-Dżangi zalożyciel tego miasta w cudowne postroił go budowy. Dziwnie to porównywać piękność naszego budo wnictwa europejskiego z Chinami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>