Sample Image
Panna Ludwika szatynka, wzrostu więcej niż miernego, płci nadzwyczaj delikatnej, tuszy okrągłej była bardzo ładną w rodzaju tych piękności, które na obrazach Teniersa Van
Ostada, Monsa i innych podobnych uwielbiamy. Jednym słowem Zerowskiemu liczącemu sobie już od trzech lat 29 rok życia zdała się ze wszech miar wyborną partją.
Że dobrze zostanie przyjętym, tacy panowie nigdy nie wątpią a w przeciwnym razie często się pocieszają udając do innej na . rejestrze zapisanej piękności.
Tą razą też odwiedziny kawalera miały na celu oświadczyny na serjo.
Nie tracąc czasu, opowiedziawszy wszystkie słyszane nowiny, przybrał o ile mógł najpoważniejszą minę, powstali zbliżywszy się do Ciotki Ludwiki rzekł:
— Może Panią
zadziwię śmiałością mej prośby —
atoli.... jednak.... gdy.... Mości Dobrodzieju...
doznając tyle dowodów życzliwości Pani (tu rzucił okiem na Pannę Ludwikę) nie powinienbym być tak nieśmiałym.... albowiem, jeżeli kto na mojem miejscu, tak.....
byłby równie szczęśliwym bywania tylokrotnie w ich domu... (tu otarł batystową chustką czoło) —
jeżeli Pani pozwolisz proszę chwilę rozmowy na osobności.

— Zdaje się odrzekła Ciotka spuszczając wstydliwie oczy na dół, że siostrzenica moja nie będzie zbytecznym świadkiem; bo jeżeli tajemnica....
— Będzie to pierwsza i ostatnia, dodał szybko Zerowski, słowo honoru daję, jaką na potem będziemy
mieli z Panną Ludwiką.
— Jakże Ciocia nie łaskawa na Pana Adolfa, odezwała się Ludwika z uśmiechem, zabierając się do opuszczenią salonu.
— Kiedyć już koniecznie wymagasz tajemnej rozmowy, rzekła Ciotka proszę ze sobą — a ty Ludwiniu pozostań tu bo właśnie nasz tapicer miał teraz nadejść: zatrzymaj go.
Zaledwo Ludwika została kilka minut samą, wszedł Pan Jeremiasz Chmurowski. W czarnym fraku, chustce błękitnej niedbale na szyi zawiązanej, z szpicrutą w ręku, przy ostrogach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>