Sample Image
Chmurowski zeszedł po wschodach do skromnego pokoju będącego niegdyś przybytkiem małoletnich krów i ciołków, usiadł przy stoliku i począł pisać na różowym papierze listowym
— pisać poema pod tytułem:
"Oda do Ludwiki''
W pałacu bywszym niegdyś browarem siedział w jednej z komnat architekt przy stoliku i na kilko-arkuszowym rękopiśmie przepysznemi
literami pisał tytuł i dedykacyą:
"O archiukturze chińskiej, jej piękności
i potrzebie zastosoowania jej u nas w Polsce.
"
Jaśnie Wielmożnej Ludwice Ziri Zara, Kajzarowa, Kazanowa, Willanowa — de Zaremba — która serce i umysł poświęcone nauce nic je go fachu zraniła cnót łagodności;;, rozumu
potęga, wdzięków urokiem, poświęca nieszczęśliwy autor.
Soter herbu Rogala Powalicki
Architekt wolno praktykujący.
W samym zaś chińskim pałacu, niegdyś dworcu modrzewiowym w przyległej komnacie kuchni siedział przy stoliku medyk i w ogromną księgę wpisywał na czysto rozprawy:
"O
skuteczności pałki w niektórych chorobach umysłowych.
"
A w przybocznym pokoju sypialni pani Agaty siedział przy stoliku, Zerowski i pisał list następującej, treści:
"Panie Sokołowski!
Dług zapłacony, niemamy z sobą żadnych rachunków: miarę moją zapewne pan zachowałeś w księgach.
Proszę jak najspieszniej zrobić mi frak rozmarynowy z guzikami z białej perłowej macicy, spodnie kortowe blado różowe, jak najwięcej do białości zbliżone i kamizelkę kanarkową.
Ślub mój za dni ośm, zrobiłbyś mi pan najokropniejszy zawód nie ukończywszy tej roboty za pięć dni od dziś. Adres mój — w Ossowskiej Wólce — przy stacyi pocztowej Trąba.
Posyłam forszusu złp. 300, (wyraźnie trzysta)."
Zerowski.
Takiż list pisała pani Agata do właścicielki magazynu strojów przy ulicy Miodowej, o suknią żółtą w białe aksamitne kwiaty i złotą, blondyną u gorsu, Beret z tkanki złotej
z woalem jak przyzwoitość każe do ślubu, a Kraciński miał przysłać pachnideł bielidła i różu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>