Sample Image

Bywajcie zdrowe wyniosłe mury!
I ty Pekinie ponury!
Bywajże, zdrów — bywaj zdrów!
ROZDZIAŁ VI.
CZARNA ODA.
O PIĘKNOŚCI ARCHITEKTURY CHIŃSKIEJ — O SKUTECZNOŚCI PAŁKI W NIEKTÓRYCH CHOROBACH UMYSŁOWYCH.
_"Są u nas w Warszawie dwa stawne pomniki, — jeden postawiono Wazie w której nigdy niepostała zupa rozumu — drugi postawiono warjatowi, który poczciwej ziemi kazał po przestrzeni
wywracać koziołki. — O niesprawiedliwości ludzka! iluż zacniejszych wariatów zostało bez pomników w rzekę Lete wepcheniętych przez ciebie!....
" _
(Wyjątek z żalu matki nad wierszomanją syna z niewydanego rękopismu).
Gorsze złe minęło — łatwiej było wyleczyć niewielką ranę. J.
Chmurowski wysłany przez pannę Ludwikę na wygnanie do pagody bywszej niegdyś oborą — przechadzał się w pielgrzymsko-chińskim nankinowym płaszczu po wątłej galeryi, której
zbudowanie młodemu architektowi czystego zysku przyniosło tysiąc złotych. A była taka treść dumań poety.
— Minchen! — boska Minchen — potęgo słabości!
— ty ideale doskonałej kobiety — miałżebym niewdzięcznym zostać i odepchnąć od siebie dziewicze serce twoje, które oddałaś mi z wiarą całą w potęgę miłości mojej? Nie!
przysięgam na wielki parnas którego jestem mieszkańcem, że cię nie zdradzę o luba! Zagon ziemi własną uprawiony ręką....
O wielki poeto Karpiński Franciszku — ty mnie uprzedziłeś tylko; jak powiedzieli ludzie: "gdyby nie było Kopernika — Śniadecki Jan popchnąłby ziemię do biegu" — ja powiem:
gdybyś ty wieszczu nie wyśpiewał szczęścia, całych pragnień poety — jabym je wyśpiewał!
"
Z swej obory mam mięso, z ogrodu warzywo,
Z zagona bułkę chleba a z browarku piwo,
Przy boku wierna München — rządca gospodyni,
Co z kwaśnego agrestu konfiturę
czyni,
Alabastrowej rączki pracom nieżałuje
I mężowi bieliznę starownie ceruje.....
— Chmurowski — Chmurowski — jesteś?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>