Sample Image
niechże pan zastąpi moją domyślność jeżeli niechcesz, abym po staremu za te śmieszki nazwał cię głupcem.....
— Trezor do nogi! tu! do nogi.....
doskonały pies —
jak ogień bystry a posłuszny jak dziecko! — a jest tu polować gdzie panie Jarząbek?.... przepraszam, Kuropatwa.....ha ha ha.....
— Jeżeliś głuchy mości panie to ci krzyknę w ucho aż ci szumieć będzie — tydzień cały!
— jesteś młokos — szanuj włos siwy, a na pytanie odpowiedz — jeżeli chcesz
z gościnności korzystać!.....
— A to zabawne! o co asan się pytasz mości Kuropatwo?
— Czego asan chcesz — i kto jesteś?
— Zaraz objaśnię. — Hej rzeczy zdejmuj pocztyljon — panie Kuropatwa gdzie przeznaczony dla mnie pokój?..
"
— Tego już, za nadto — kto asan jesteś?
— Pytam się gdzie dla mnie pokój?
— U Bonifratrów w Warszawie, zkąd zapewne wyrwałeś się przypadkiem....
I pan Kuropatwa taką zrobił postawę i minę że wcale nie było co żartować. Młokos odpowiedział zmarszczeniem brwi — dobył z pugilaresu listu i podał go Kuropatwie.
— Scena dla okularów musiała przenieść się do wnętrza domu — gdzie naturalnie nastąpiły . objaśnienia i przepraszania z obu stron bez końca..
Młodzieniec był to budowniczy z Warszawy wolno praktykujący w kawiarniach, restauracyach, przy zielonych stolikach i na polowaniu — ztąd dobrze znajomy a Zerowskim, przezeń
zarekomendowany pannie Ludwice — a panna Ludwika skontraktcwała go do przebudowania Ossowskiej Wólki na sposób chiński.
Oprócz tego budowniczy przywiózł nieco gotowizny i plenipotencyą dla pana Jakóba do. zaciągania długów na imie dziedziczki.
Jakób Kuropatwa jeżeli miał cokolwiek rozumu stracił go do reszty.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>