Sample Image
— Nu, heta, ksobie!
W tej że chwili woły ruszyły się, ale że droga wąska, po deszczach wyjeżdżona, głębokie miała doły, kareta obładowana straciła równowagę i Grzegórz mimo całej
zręczności nie mógł przeszkodzić wywaleniu się w dość szeroki rów, pełny zielonej wody.
ROZDZIAŁ IV.
MANDARYN WÓJT GMINY. NIEBEPIECZEŃSTWO MIRAMI KOKO.
ŻABI SKRZEK I METAMPSIKSZA.
_"Szukaj a znajdziesz!"_
(z prawd Konfucyusza).
_"W starym piecu djabeł pali.
"_
(wyjątek z romansu djabeł i sucha wierzba)
Na Podlasiu Ossowska Wołka była to najstarsza wioska babina od siedmiu wieków orana pługami, dęby, klony i grusze odwieczne na
pruchnie pradziadów wyrosłe ku chmurom czoła podniosły.
— Stary Bug omywał stopy pagórka dźwigającego niegdyś modrzewiowy dworzec i nic tu porządku nie naruszało, szło wszystko podług zrządzenia boskiego.
Jakób Kuropatw a były poborca kopytkowego w mieście Z. a niegdyś woźny przy Trybunale Lubelskim — kontuszowy szlachcic zarządzał Ossowską Wólką.
Obyczajem drażkowej vel zagonowej szlachty Podlaskiej, tytułowano go Wojewodzicem, albowiem jeden z pradziadów jego za króla Zygmunta Augusta był Wojewodą.
Ojciec pana Jakóba był współdziedzicem siedmiu trzech stajowych zagonów w. Pipiszkach — z których spłacił pięcioro rodzeństwa wziąwszy w posagu za żoną siedemset złotych.
Żona ta była familiantka, a przytem kobieta z wielkiego świata.
Niegdyś respektowa u Pana starosty Żmijkowskiego, następnie garderobiana kasztelanowej trockiej oddała ręką i syna Jakóbowi Kuropatwie.
Pan Jan niebył człowiek sporny — wiedział że w Kubusiu krew szlachecka nie woda płynie, a więc go przyznał za syna, z wielkiem zadowolnieniem pana kasztelanka, umiejącego
odwdzięczać braterskie usługi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>