Sample Image

— A wszakże już mury Niniwy i Babilonu z asfaltem były murowane.
— Może oświecanie gazem ?
— A przecież 40, 000 lat już w Chinach są studnie zkąd gaz prowadzą bambusowemi rurami i zapalają, pytajcie się chińczyków!
— Może powieści są nowym wynalazkiem?
— A przecie już Ewie wąż prawił powieść kiedy ją namawiał do ogryzienia kwaśnego jabłka.
Zgoła dobrze Salomon powiedział: Nie ma nic nowego pod słońcem!
Dla tego niegniewajcie się i pozwólcie nam naśladować — wszakże to tylko czynimy dla naszej a bogdajby i waszej zabawki!
Abraham a Santa Clara w uczonym dziele swojem: "Gack, gack, gackein Ey" tuk się odzywa: "O! nieporównana dobroci Boska!
która nie tylko stworzyłaś zwierzęta dla naszego pożytku służyć mające, lecz i takie które nam są uciesznią krotochwilą, i rozweseleniem naszem a takowemi przedewszystkiem są
małpy.
"
Niechcąc wbrew zbijać tego mniemania, poważemy się jednak zrobić uwagę: iż chociaż rzeczone zwierzęta przedmiotowo uważane są rzeczywiście uciesznemi dla wrodzonej im chęci
naśladownictwa, charakter ich jednak podmiotowo rozbierany wcale takim nie jest, owszem skłonniejsze są do melanholii i rozmyślania.
To naprowadziło nas na domysł:
1) Że nie każde krotochwilne naśladowanie jest czystym żartem.
2) Że w prawdziwym humour' — półtwarzy się śmieje, a nic raz drugie pół.
płacze.
3} Że gdzie tłum się śmieje, tam często prędzej powód do żalu i płaczu. -
4)Że...
— Szczególniej cały ten koniec wybornie ci się udał; rzekł mi mój współ pracownik czytając przez ramie, kiedym pisał te wyrazy.
— Alboż zrozumiałeś com chciał powiedzieć, zapytałem ?
— Nie — odparł, alboż to koniecznie potrzeba rozumieć co się pisze?
— Zapewne że bez tego obejść się nie można. bo niech zginę jeśli wiem po co tu wezwałem Abrahama a Santa Clara.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>