Sample Image
Dla
Jej to roli zbliżył się do Ciotki i powitawszy ją zaczerpnął pełnemi płucami powietrza i rozpoczął:
— Pani! jestem nieszczęśliwy!
zasługuje na krwawemi łzami płaczącą litość! — dla tego niech Panią wyrazy moje nakształt złowieszczych nietoperzy, z ruin mego jestestwa wylatujące nie trwożą!
— Pani mnie musisz wysłuchać — jestem nieszczęsny nad najobszerniejsze znaczenie tego wyrazu! Uczucia Pani zachowały wedle słów boskiego Jean Paul'a wieczystą zieloność!
ja wiem, że w Pani wiosna życia skrystalizowała się i że tej wiosny żadna błotnista kałuża jesiennego egoizmu nie rostopi, nie zatopi!
— Pani mnie zrozumiesz, wybaczysz pocieszysz! — kocham! kocham jak od czasów Leandra, Abejlarda, Petrarki, Tassa, Kniaźnina, króla Augusta nikt jeszcze nie kochał! Ja kooocham!
aten wyraz który lada chłop zaupłowym znaczeniem brudzi, w mej piersi, jak arbestowy całem w ogniu, oczyścił się do śnieżnego pierwotnego nazwania! — Oh ! oh!
Powinowactwo duszy mojej z gwiaździstemi sferami bezwzględnej miłości, pochłania w swych żądzach uwielbioną istotę, która nie jak zjawisko z tego świata, lecz jako fata morgana
odbitą te stref niebieskich ujrzałem na tym ziemskim padole moją łzawą źrenicą!! — Pani! ja kocham!

— I dla czegóż ta rozpacz, przerwała Ciotka łaskawie podnosząc klęczącego Jeremiasza; dla czegóż pan tego mi pierwej nie wyznałeś — toć nie jest żadne
nieszczęście — to się da zrobić....
— Ah! Pani kiedy moja ubóstwiana rzuca piaskiem szyderstwa na rany mego serca ! Jej łono to lodowiec alpejski — i dla tego odpycha mnie!
— Któż to panu powiedział, że ja go odpycham, rzekła ciotka poprawiając chusteczki, loków i siadając przed Jeremiaszem.
— A któż!
zawołał z zapałem poeta, jeśli nie jej wzrok oziębiający — co jak szklanny sztylet przeszywa moje serce z lawy!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>