Sample Image
Ale na tem nie koniec — są niektórzy rzemieślnicy kucharze co pojedynczą potrawę znośnie przygotują — jak są poeci, którym się jeden sonet, lub śpiewka udała: ale aby
utworzyć cały obiad — który jest epopeją lub kolacyą nakształt dramatu, na to trzeba się rodzić artystą.
Poznasz niedołężnego kuchtę po zupie, która jest pierwszym aktem.
— Artysta tylko potrafi wzmagać akcyą zainteressować pośredniemi daniami i sprowadzić katastrofę pieczeni a zakończyć epilogiem wetów tak ii wszystkie pojednemu części obiadu
— tworzyć będą jedną harmonijną i nieśmiertelną całość!
— A w końcu jeszcze objawić ci muszę o drogi Julio ii kucharstwo wyższe jest od poezyi, malarstwa muzyki i rzeźby, — że ma nad niemi nieskończoną przewagę — ponieważ jest!
Bez innych sztuk obejść się można. — Poezyi i muzyki posłuchasz ha obraz popatrzysz — i cóż ci pozostanie'?
wspomnienie: — a obiad dobry kilka godzin trawisz — tak jest, trawisz z rozkoszą! O Julio! zaprawdę powiadam ci boską jest nasza sztuka!

— Teraz dopiero, rzekła Julia pojmuję twoję powołanie — tyś się urodził wielkim kucharzem, i patrząc
łzawem okiem na księżyc przycisnęła się do ulubionego.
— Teraz mówiła dalej nie zazdroszczę ja tym tam panom ich pałaców chińskich dumnie sterczących; tam u nich wszystko jest udanie i zimny egoizm — tam oni nie kochają, się tak
jak my się kochamy. Bo miłość nasza wszystko nam otacza nadziemską aureolą poezyi i świętości.
— Dobrze żeś mi o nich przypomniała moja lubciu trzeba też czasem zmysłami naszemi ustąpić z wzniosłych wyżyn poezyi i pochodzić pomiędzy ludźmi; powiedz mi co oni tam
porabiają?
— Dręczy się, męczą i wzajemnie oszukują.
— Jako garderobiana panny Ludwiki wszystko mogę podsłuchać" przepatrzeć dla tego o wszystkiem co wiem opowiem ciągle to pod wielkim sekretem, bo ty wiesz że ja tam tych plotek nic
nawidzę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>