Sample Image
JW Deputat wuj Ludwiki uczynił ją dziedziczką znacznych włości na Żmudzi i na Litwie, co razem z pozostałemi w gotowiznie kapitałami utworzyło okrągłą summę 500, 000 Złp.
Wódka kolońska, ocet, ammoniak a najwięcej dotknięcie się Jeremiasza ocuciły zemdloną; po ocuceniu jej Jeremiasz znów wrócił do Salonu do swej roboty, którą pilnie się
zajmował.

W oczach Zerowskiego zupełnie znikła brzydota Ludwiki, miał nadzieję iż niczem niezmordowaną cierpliwością posłuszeństwem pokona wreszcie upór, dopnie celu marzeń,
zostając jej mężem a wtedy powetuje sobie wszystko sowicie.
— Rozmawiałeś pan dzisiaj z Chmurowskim, czy nie zapomniał o swojem projekcie? zapytała panna Ludwika.
— Co się tyczy takich waryacyi to on ma dobrą pamięć, odparł Zerowski. Niech mnie Bóg broni, abym mu miał sam przypominać ten szalony zamiar!
ale mnie uprzedził, musiałem się wystawić na śmieszność chodząc z nim po mieście i szukając furmana albo okazyi do Chin.
Gdzieżeście naprzód byli?

— Na franciszkańskiej ulicy u Żydów. Lecz skoro tylko im powiedział że chce nająć furmana do Chin, Żydzi między sobą gadali. Ny! hörst de a Chiny! a gdzie "to jest?
i śmiali się z nas że nieumieliśmy powiedzieć którędy się jedzie.
Dziwaczny strój Jeremiasza sprowadził gromadę
ciekawego motłochu w około nas.
Musiałem z zimną krwią słuchać jak głośno szwargotali." Seyst du a komedjanten de suchen a furmen a Chiny — Chiny — wo sy dues?
" Nachodziłem się aż mnie nogi do dziś bolą, bo on jak na złość nie chce jeżdzić dorożka.
— Tem lepiej żeście nie znaleźli furmana, bo mu pewnie odejdzie ochota od tej podróży.
— A gdzież tam! to jest moje nieszczęście.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>